Perfection Day

Trajanje 6 sati

Namenjen je polaznicima koji poseduju osnovno znanje, ali žele da ga dopune ili da savladaju neku novu tehniku. Usavršavanje znanja i naprednih tehnika rada omogućiće vam korigovanje nedostataka u radu i sticanje potrebnih veština i sigurnosti.

Sva prava zadržana © Perma Beauty 2019.